Prowadzenie procesu inwestycyjnego/ inwestor zastępczy

wykresy analityczne

Jako specjaliści w dziedzinie prawa budowlanego i finansów, jesteśmy przygotowani do prowadzenia procesów inwestycyjnych w imieniu naszych klientów. Zajmujemy się we wspieraniu inwestorów we wszystkich postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Pomagamy w zdobyciu decyzji i pozwoleń na budowę, a także decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i warunkach zabudowy. Reprezentujemy inwestorów w sprawach wynikających z uchwaleniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Jesteśmy przygotowani do tego, by analizować umowy i prowadzić rozmowy oraz negocjacje z architektami, firmami budowlanymi i zarządcami dróg. Dzięki naszym usługom sporządzane dokumenty będą korzystne dla obu stron i zabezpieczą naszych klientów przed stratami.

 

Usługa inwestora zastępczego

Dzięki temu, że od wielu lat badamy prawo budowlane, a także ściśle współpracujemy z klientami prowadzącymi projekty budowlane, to możemy świadczyć usługi w charakterze inwestora zastępczego. Zajmujemy się organizacją i przeprowadzaniem przetargów na wybór generalnego wykonawcy. Zawiadamiamy organy architektoniczno-budowlane o rozpoczęciu budowy. Prowadzimy nadzór inwestorski nad wszystkimi branżami, by sprawdzić, czy prace są realizowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi przepisami. Dbamy o zapewnienie bezpieczeństwa i przestrzeganie zasad związanych z ochroną życia i zdrowia. Sprawdzamy, czy rozliczenia są prowadzone w przejrzysty i prawidłowy sposób. Występujemy w imieniu inwestora przed organami administracji publicznej w sprawach związanych z realizacją budowy.

 


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej