Usługi w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego

dom na szali

Od lat specjaliści z Kancelarii doradzają przedsiębiorcom przy transakcjach restrukturyzacyjnych, dotyczących zarówno długu, jak i majątku przedsiębiorcy. Naszym zadaniem jest kompleksowe wsparcie takich podmiotów w poprawie sytuacji ekonomicznej ich przedsiębiorstw w ramach prowadzonego postępowania. Pomagamy w restrukturyzacji zadłużenia, zarówno poprzez zawieranie ugód z wierzycielami, jak i przy postępowaniach upadłościowych i naprawczych.
W ramach podejmowanych czynności w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw:
doradzamy przy operacjach na akcjach (udziałach), czyli połączeniach, podziałach i przekształceniach podmiotów gospodarczych, jak i przy operacjach na aktywach (np. transakcje na przedsiębiorstwach i ich zorganizowanych częściach).
uczestniczymy w restrukturyzacjach grup kapitałowych.
świadczymy usługi związane z niewypłacalnością przedsiębiorstw.
W postępowaniach upadłościowych i naprawczych reprezentujemy zarówno dłużników, jak i wierzycieli. Doradzamy wierzycielom, których kontrahenci są zagrożeni upadłością, starając się jak najefektywniej ochronić ich interesy - prowadzimy postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez nieuczciwych kontrahentów.
Świadczymy usługi doradztwa prawnego, w tym reprezentacji sądowej syndyków i zarządców upadłych przedsiębiorstw.
Prawnicy kancelarii mają wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Podczas postępowania restrukturyzacyjnego konieczne jest podjęcie wielu różnych czynności, mających na celu usprawnienie tego procesu oraz osiągnięcie zamierzonych celów. Szybka diagnoza problemów, zgłoszenie wniosku do sądu, a także ustalenie planu działania należą do podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, który znalazł się w takiej sytuacji. Kierowani wieloletnim doświadczeniem wiemy również, jak ważne są w tym momencie próby podejmowania rozmów z najważniejszymi kontrahentami. Zachowanie aktywnej i otwartej postawy może pozwolić przedsiębiorcom utrzymać wzajemne kontakty oraz współpracę w przyszłości.
Reprezentujemy klientów w sprawach sądowych:
w postępowaniu o zatwierdzenie układu
w postępowaniu układowym przyspieszonym
w postępowaniu układowym
w postępowanie sanacyjnym

Każde z tych postępowań wymaga innych narzędzi, cechuje się odrębnymi atrybutami oraz sposobami ochrony wierzycieli i dłużników, których dobór i wykorzystanie przez pracowników kancelarii pozwoli na jak najkorzystniejsze przeprowadzenie klienta przez niezbędny proces restrukturyzacji.

 


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej