Obsługa w zakresie prawa administracyjnego

kodeks prawa i młotek sądowy

Organy administracji nakładają różne represje na obywateli, podatników i przedsiębiorców. Do tego katalogu należą – wstrzymanie działalności, administracyjne kary pieniężne, obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego, nakaz rozbiórki, wstrzymanie prac itd. Działania organów są dopuszczalne pod warunkiem ich zgodności z prawem. Kancelaria świadczy pomoc w zakresie inicjacji, jak i prowadzenia spraw przed organami administracji publicznej, w tym w szczególności w zakresie:
reprezentacji przed organami administracyjnymi, w tym przed organami podatkowymi;
reprezentacji przed organami administracyjnymi w trybach nadzwyczajnych, takich jak wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji/ postanowienia, uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej reprezentacji w postępowaniach sądowoadministracyjnych (przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym).
sporządzania pism procesowych w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym (wniosków, odwołań, zażaleń, skarg, skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, skarg na bezczynność organów administracyjnych).
udzielania informacji i sporządzania opinii prawnych.
reprezentacji w sprawach o odszkodowania za bezczynność organów administracyjnych;

  • kierowania wniosków o zmianę decyzji
  • kierowania wniosków o wznowienie postępowania
  • kierowania wniosków o sprostowanie decyzji
  • w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego
  • w sprawach związanych z wydaleniem cudzoziemców z terytorium RP
  • w sprawach o wydawanie zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP
  • uzyskiwania zezwoleń na pracę na terenie RP

 


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej