Usługi z zakresu prawa gospodarczego

atrybut sądowy

Pomagamy w powoływaniu nowych podmiotów, przekształceniach już istniejących działalności i spółek jak i ich bieżącej obsłudze. Doskonale rozumiemy wymagania naszych klientów, a także znamy potencjalne zagrożenia przed jakimi stają na co dzień. Konstruujemy oraz opiniujemy umowy, kontrakty, statuty, regulaminy oraz inne dokumenty prawne, uczestniczymy w negocjacjach reprezentując naszych klientów. W obszarze prawa gospodarczego pomagamy naszym klientom na wielu płaszczyznach, w tym w zakresie tworzenia i rejestracji spółek, przekształceń jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki, obsłudze procesów inwestycyjnych, ochrony własności intelektualnej i znaków towarowych, w tym weryfikowania możliwości uzyskania ochrony prawnej (badania patentowe, zdolność rejestrowa, klasyfikacje międzynarodowe, itp.), zastrzeżenia znaku towarowego (np.: nazwy, logo firmy itp.) w kraju oraz poza jego granicami, zastrzeżenia wzorów przemysłowych w kraju oraz poza jego granicami, rozwiązywanie konfliktów związanych z naruszeniem praw ochronnych (w tym czyny nieuczciwej konkurencji). Tworzymy regulaminy i ogólne warunki umów, pomagamy przy likwidacji działalności spółki, reprezentujemy podmioty gospodarcze przed organami administracji publicznej, a także przed sądami powszechnymi.

 


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej